ข่าว

มิถุนายน 18, 2021

Thai Over muaythai ไทยโอเวอร์มวยไทย

ไทยโอเวอร์มวยไทย นิตยสารมวยออนไลน์

พวกเราตั้งสมาคมฯนี้ขึ้นมาจากนักมวยเพื่อนักมวย หามาได้มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของพ…

1 min read
พวกเราตั้งสมาคมฯนี้ขึ้นมาจากนักมวยเพื่อนักมวย หามาได้มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของพ...

โปรสมัครสมาชิกใหม่

พวกเราตั้งสมาคมฯนี้ขึ้นมาจากนักมวยเพื่อนักมวย หามาได้มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของพวกเราและสมาชิกทุกคน ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป ตามกฏ กติกา ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสะดวกในการบริหาร แต่กรณีนี้พวกเรายอมแหกกฏเพราะคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ แต่เพื่อช่วยคุณไปสู่ภพภูมิ ที่เหมาะสมกับคุณ เพราะเราทนไม่ได้ที่เห็นสภาพของอดีตนักมวยทีมชาติไทย และได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ของคุณ ที่มันอนาถใจเกินจะรับได้
เงินนี้คงเพียงพอที่จะทำพิธีให้น้องไปสู่สรวงสวรรค์ ปิดฉากชีวิต บัวลา สากุล (Olympic 84 ) ตลอดกาล#ทวี​ อัมพรมหา#พวกเราตงสมาคมฯนขนมาจากนกมวยเพอนกมวย #หามาไดมากบางนอยบางตามกำลงของพ
ติดตามต่อที่ https://th-th.facebook.com/muaysiamnews/

สมัครเว็บพนันออนไลน์