ข่าว

กรกฎาคม 28, 2021

Thai Over muaythai ไทยโอเวอร์มวยไทย

ไทยโอเวอร์มวยไทย นิตยสารมวยออนไลน์

ค่ายมวยภูธร ที่ทำมวยด้วยหัวใจ #ค่ายมวย ม.เหมทานนท์ จากการริเริ่มค่ายมวย ม.เหม…

1 min read
ค่ายมวยภูธร ที่ทำมวยด้วยหัวใจ
#ค่ายมวย ม.เหมทานนท์ 
  จากการริเริ่มค่ายมวย ม.เหม...

โปรสมัครสมาชิกใหม่

ค่ายมวยภูธร ที่ทำมวยด้วยหัวใจ
#ค่ายมวย ม.เหมทานนท์
จากการริเริ่มค่ายมวย ม.เหมทานนท์ ของหมวดธรรม ม.เหมทานนท์ ตั้งอยู่ที่ 241/63 ม.10 ในค่ายทหาร กองพันทหารราบที 9 รักษาพระองค์ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เมือปีประมาณ 55-56 มีเยาวชนในพื้นทีติดยาเสพติดและยาเสพติดระบาดมาก จึงดำริหาวิธีการไห้เยาวชนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬามวยเพือไห้เยาวชนในค่ายจุฬาถรณ์และเยาวชนรอบๆค่ายจุฬาภรณ์หันมาเล่นกีฬามวยไทย เพือต้ายภัยยาเสพติดไม่ไห้รุกลามไปมากก่าวนี้ จึงให้ลูกชาย จ่าแบ๊ตร ม.เหมทานนท์ (เทรนเนอร์) ซึ่งเป็นนักมวยอยุ่ขนาดนั้นให้เอาเยาวชนในพื้นทีมาออกกำลังกายทำการฝึกซ้อมมวยไทย…ทำเป็นค่ายเล็กๆที่หน้าบ้านพักของทางราชการ เพื่อให้เยาวชนทำการฝึกซ้อมเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย มวยสากลและคีตะมวยไทยประกอบตนตรีและเมื่อนักมวยเยาวชน ในสังกัดค่ายมวย ม.เหมทานนท์ได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็ได้พานักมวยเยาวชนของค่าย ไปชก สามจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ยะลาเเละปัตตานี ชนะบ้างแพ้บ้าง และเมือประมาณปี พ.ศ 2559 ได้มีท่านผู้การ นาวาเอก ดร.นิรัตน ท่ากุเรือ เห็นความสำคัญกีฬามวยไทยได้ เริ่มให้จัดสร้างเวทีมวยขึ้นมาในค่ายจุฬาภรณ์ และต่อมาได้มี นาวาโท วิวัฒน เก่งกาจท่านผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ เห็นความสำคัญของนักมวยเยาวชน ม.เหมทานนท์และให้การสนับสนุนนักมวยเยาวชน ม.เหมทานนท์จนถึงบันจุบัน และได้จดทะเบียนค่ายมวย ม.เหมทานนท์ นักมวย และโปรเมอเตอร์จัดการแข่งขันในนาม…หมวดธรรม ม.เหมทานนท์

(เอ็ม อัมรินทร์ มวยสยาม)


#คายมวยภธร #ททำมวยดวยหวใจคายมวย #มเหมทานนท #จากการรเรมคายมวย #มเหม
ติดตามต่อที่ https://th-th.facebook.com/muaysiamnews/

สมัครเว็บพนันออนไลน์